STREFA WIEDZY

W jaki sposób siać soję?

2020-04-02

W jaki sposób siać soję?

Istnieje wiele rozbieżnych opinii na temat optymalnej ilości wysiewanych nasion soi w przeliczeniu na 1 ha, a przez to również odpowiedniej szerokości między rzędami. Biorąc pod uwagę koszt związany z zakupem nasion do siewu, można stwierdzić, że wskazane czynniki znacząco wpływają na opłacalność całej produkcji. Na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o wysiewie?

Koszt nasion

Jednym z droższych elementów uprawy soi jest zakup nasion do siewu. Koszt ten w przeliczeniu na 1 ha (przy zalecanej przez producentów obsadzie około 60-65 szt./) wynosi 800-850 zł netto. Nasiona najczęściej są pakowane w jednostki siewne po 150-160 tys. nasion. Wówczas 4 opakowania wystarczają na obsiew jednego hektara. Dostępne są także opakowania po 100 tys. nasion. W tym przypadku dopiero 6 takich opakowań stanowi odpowiednią ilość nasion na 1 ha (600 tys.).

Porównanie do innych upraw

Przybliżony koszt zakupu materiału siewnego dla niektórych upraw w przeliczeniu na 1 ha wynosi:

  • zboża – 400-450 zł,

  • rzepak – 300-350 zł,

  • kukurydza – 300-600 zł.

Porównując koszt nasion soi do innych upraw, łatwo zauważyć, że jest ona najdroższą rośliną pod względem obsiewu jednego hektara. Stąd też biorą się różnego rodzaju próby obniżenia tych wydatków, poprzez ograniczenie ilości wysiewanych nasion na 1 ha. To tylko jedna z przyczyn branych pod uwagę przy planowaniu doświadczeń, pozostałe to: stwierdzenie, jaka najmniejsza optymalna ilość roślin na 1 wykorzysta potencjał produkcyjny danej gleby, nasłonecznienia, wodę, przygotowania do zbioru – szybkości dojrzewania i zacieniania plantacji, wykorzystania składników pokarmowych, a także dostarczenia do gleby azotu.

 

Ilość nasion a wysokość plonu

W związku z powyższym istnieje wiele różnych opinii związanych z ilością wysiewanych nasion soi na 1 ha. Oczywiście ramy wyznaczone przez producentów nasion są określone, jednak doświadczenia prowadzone przez różne instytucje, a także rolników uprawiających soję, dostarczają coraz więcej ciekawych informacji. Niektóre doświadczenia wykazują, że plonowanie soi przy ograniczonej ilości wysiewu np. 30-40 roślin na 1 było bardzo zbliżone do plonu soi wysianej w ilości 60-65 roślin/m². Z czego mogą wynikać tak duże różnice? Doskonale wiemy, że aby uzyskać polny soi na satysfakcjonującym poziomie należy spowodować, żeby obsada roślin na polu po wschodach była równomierna. Dobrze byłoby, gdyby tych roślin było przynajmniej 30 szt. Bez względu na to, czy rolnik będzie wysiewać 60 bądź 30 roślin, podczas wschodów podlegać one będą tym samym prawom. Można je określić jako: czynniki negatywne okołowschodowe. Ograniczają one wschody, ale także uszkodzenia roślin (siewek) w trakcie i po wschodach. Liczenie obsady na 1 m² powinno się odbywać w okresie około pierwszego trójlistka. W tym czasie pozostają już na plantacji rośliny, które są w stanie wydać plon.

 

Do negatywnych czynników okołowschodowych należy zaliczyć:

- siłę kiełkowania nasion (najczęściej pomiędzy 80-90%),

- złą lub niestaranną uprawę, powodującą przesuszenie gleby, słabe wschody,

- zbyt wczesne siewy lub siewy w niedostatecznie ogrzaną glebę (długie wschody i choroby zgorzelowe siewek).

- uszkodzenia siewek przez źle dobrane lub zastosowane herbicydy po siewie (pre-emergence),

- przepłukanie herbicydu w strefę korzeniową roślin,

- szkodniki odglebowe (występujące w zależności od stanowiska),

- uszkodzenia wschodzących roślin przez gołębie domowe lub dzikie (grzywacze),

- zgryzanie roślin po wschodach (przez zające, sarny),

 

Część lub większość ww. czynników wpływających na ilość roślin po wschodach, można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować. Zależy to przede wszystkim od stanowiska, środowiska, w jakim znajduje się gospodarstwo, ale także od doświadczenia rolnika. W trakcie uprawy soi zdobywa on doświadczenia, które później przekładają się na cenną wiedzę.

 

Przykład doświadczenia z 2019 r. dla różnej ilości i szerokości wysiewu

Tabela nr 1. Plan doświadczenia


 

Tabela nr 2. Obsada roślin na 1 m², dla każdego powtórzenia wykonano 10 prób – liczenie roślin z kraty 1 x 1 m. Podana wartość to średnia z 10 prób.

 

 

 

Jak wynika z rezultatów przedstawionego doświadczenia, należy przyjąć, że w niekorzystnych warunkach – około 14-15 szt. roślin na jednym metrze kwadratowym, nie powschodzi lub wzejdzie i zostaną uszkodzone wskutek któregoś ze wskazanych wcześniej czynników. Dlatego też początkującym plantatorom nie zaleca się rozpoczęcia swojego doświadczenia od wysiewu soi w ilości 30 roślin na 1 . W tym przypadku bardziej racjonalne wydaje się korzystanie z zaleceń hodowli nasion tj. 60-65 roślin/1 m², a w trakcie zdobywania doświadczenia testowanie mniejszych ilości wysiewu.

(mk)

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.