STREFA WIEDZY

Szczepienie soi bakteriami brodawkowymi

2023-04-20

Szczepienie soi bakteriami brodawkowymi

Planując uprawę soi z sukcesem, nie możemy zapomnieć o przedsiewnym zaszczepieniu nasion bakteriami brodawkowymi, gdyż bakterie symbiotyczne Bradyrhizobium japonicum nie występują naturalnie w polskich glebach. Prawidłowa inokulacja szczepionką zapewnia dużą liczbę skutecznych rhizobii w ryzosferze, umożliwiając szybką kolonizację i nodulację (proces tworzenia się brodawek korzeniowych). Te mikroorganizamy są głównym źródłem zaopatrzenia soi w azot, a tym samym decydują o wysokości plonu.

 

Proces szczepienia powinien odbywać się w chłodnym i zacienionym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki. Na rynku dostępne są szczepionki umożliwiające szczepienie bezpośrednio przed siewem oraz takie, które umożliwiają szczepienie nawet do 120 dni przed siewem. Jeżeli producent zaleca zastosowanie wody w procesie szczepienia, należy użyć wody ze studni, deszczówki lub wody destylowanej. Nie należy korzystać z wody chlorowanej, gdyż chlor zabija wszelkie mikroorganizmy. Podczas szczepienia trzeba zapewnić warunki zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym, obiciom i pęknięciom nasion soi. Należy unikać wysokich obrotów zaprawiarek mechanicznych.

 

Szczepienie małych partii nasion można przeprowadzać w pojemnikach, dodając zalecaną porcję szczepionki do wysypanych nasion, a następnie delikatnie mieszając. W przypadku dużej ilości nasion, szczepienie można przeprowadzić za pomocą przenośnika taśmowego, na którym szczepionka rozpylana jest na przemieszczające się nasiona. W przypadku wykorzystania tradycyjnych zaprawiarek, należy je dokładnie oczyścić z resztek zapraw nasiennych. Zaprawione nasiona trzeba umieścić w workach zabezpieczonych przed wnikaniem światła słonecznego, gdyż bakterie brodawkowe są wrażliwe na promieniowanie słoneczne.Negatywny wpływ na skuteczność inokulacji systemu korzeniowego soi przez bakterie brodawkowe mogą wywierać:

- uprawa na glebach o nieuregulowanym pH,
- duży udział piasku w warstwie ornej – powyżej 80%,
- wysiew ziarna w nadmiernie przesuszoną lub zbyt wilgotną glebę,
- długotrwale stojąca woda na stanowisku,
- szczepienie zaprawionych nasion środkami powodującymi hamowanie rozwoju lub śmierć bakterii.


Efektywność symbiozy zależy również od zanieczyszczenia gleby materiałami ciężkimi lub obecnością w glebie bakteriofagów (wirusów atakujących bakterie), bakterii naturalnie bytujących w danym środowisku glebowym i niektórych szkodników glebowych, np. oprzędzików, niszczących brodawki korzeniowe.

Zakupioną szczepionkę, przed procesem szczepienia należy przechowywać w temperaturze 4-8oC. Nie można wystawiać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Nie należy przechowywać jej na mrozie, unikając jednocześnie wysokiej temperatury otoczenia. Warto pamiętać, aby szczepionek nie łączyć bezpośrednio ze środkami ochrony roślin, zwłaszcza z zaprawami nasiennymi zawierającymi fludioksonil.

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.