STREFA WIEDZY

Siew soi w ogrzaną glebę

2023-04-21

Siew soi w ogrzaną glebę W zależności od regionu kraju, siew soi zalecany jest w terminie od 20 kwietnia do 5 maja, bez względu na wczesność odmiany. Soję należy wysiać w ogrzaną glebę, gdy jej średnia dobowa temperatura na głębokości siewu osiągnie wartość 10-12oC. Warto pamiętać, że fenologicznym wskaźnikiem terminu siewu soi jest okres pełni kwitnienia klonu zwyczajnego lub koniec kwitnienia wiśni.

Siew soi w ogrzaną glebę sprzyja wyrównanym wschodom oraz intensywności rozwoju początkowego, a także wpływa pozytywnie na wykształcenie wyżej pierwszych liści na łodydze. Soi nie należy wysiewać po połowie maja, gdyż wówczas rośliny opóźniają kwitnienie, przedłużają okres wegetacji i dojrzewania, a kształtujące się w późniejszym terminie liścienie soi są przysmakiem dla ptaków krukowatych i gołębi, które pod koniec maja zaczynają intensywne karmienie piskląt i szukają wysokojakościowego pokarmu.


Obsada soi

Soja jest rośliną bardzo światłolubną, dlatego planując jej siew, szczególną uwagę należy zwrócić na obsadę roślin na m2. Odpowiednie zagęszczenie umożliwi zawiązanie po kilkadziesiąt strąków na roślinie oraz stworzy optymalne warunki do prawidłowego ich wypełnienia. Przy większym zagęszczeniu rośliny wzajemnie się zagłuszają, zawiązując mniej strąków i nasion w strąkach oraz wydłużają łodygi, stając się jednocześnie podatne na wyleganie. Zalecany rozstaw rzędów to 25 cm w przypadku siewników zbożowych oraz 45 cm dla siewników punktowych. Zbyt duże międzyrzędzia sprzyjają powtórnemu zachwaszczeniu oraz stratom wody glebowej wskutek parowania.

Zalecany wysiew to ok. 60 roślin/m2, aby docelowo uzyskać obsadę ok. 50 roślin/m2. Bardziej doświadczeni rolnicy stosują rzadszy siew, planując obsadę 35 roślin/m2. Warto pamiętać, że na plantacjach przewidzianych do mechanicznego odchwaszczania, obsadę należy zwiększyć o ok. 10%. Przy określaniu obsady i normy wysiewu trzeba pamiętać, że różnice w masie 1000 nasion soi wahają się od 120 do 270 g. 


Odpowiednia głębokość siewu

Głębokość siewu roślin uzależniona jest od jakości i cech fizycznych stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości stworzenia optymalnych warunków do szybkiego wydostania się liścieni nad powierzchnię gleby. Na stanowiskach o bardzo dobrym uwilgotnieniu, ale wolniej się nagrzewających, zalecana głębokość siewu to 2-3 cm. Na glebach lżejszych, nieco przesuszonych, ale dobrze wygrzanych, zalecana głębokość siewu to 3-4 cm. Na plantacjach przewidzianych do odchwaszczenia za pomocą herbicydów doglebowych zaleca się siew na głębokości 4-5 cm. Ilość wysiewu wylicza się mnożąc zalecaną obsadę kiełkujących nasion (szt./m2) przez masę 1000 nasion (g) i dzieląc przez zdolność kiełkowania (%).

Należy pamiętać, że w momencie siewu gleba powinna odznaczać się optymalnym uwilgotnieniem. Szczególnie niekorzystnym jest siew w glebę nadmiernie uwilgotnioną oraz siew tuż przed prognozowanymi ulewnymi opadami, gdyż takie warunki mogą spowodować zaskorupienie gleby utrudniające wschody. 

Do siewu soi preferowane są siewniki talerzowe z rolkami dociskającymi, które pozwalają na utrzymanie jednakowej głębokości siewu, zapewniając podsiąkanie wody gruntowej.

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.