STREFA WIEDZY

Jak wybrać najlepszą odmianę soi?

2020-03-25

Jak wybrać najlepszą odmianę soi?

Jak wybrać najlepszą odmianę soi?

Wybór właściwej odmiany rośliny uprawnej stanowi jeden z najważniejszych czynników warunkujących opłacalność produkcji wszystkich gatunków. Szczególne znaczenie ma on w przypadku soi, która dotychczas nie była w Polsce uprawiana na większą skalę. Dynamiczny rozwój tej rośliny i wyraźny wzrost zainteresowania jej uprawą nad Wisłą wpływa na pojawienie się nowych odmiany. W jaki sposób wybrać tę najwłaściwszą?

Udoskonalenie badań rozwojowych oraz wnioski z doświadczeń agrotechnicznych pozwalają na stworzenie nowych odmian soi – dostosowanych do rodzimych warunków klimatyczno-glebowych.
Nic więc dziwnego, że coraz więcej rolników decyduje się uprawę tego gatunku, dostrzegając w nim alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej. Rozwojowi soi w naszym kraju sprzyjają także zmiany klimatu, które stwarzają coraz większe perspektywy dla efektywnej uprawy roślin ciepłolubnych, w tym soi. Obecnie (według stanu na 3.02.2020 r.) do Krajowego Rejestru wpisano 22 odmiany tego gatunku. Warto jednak wspomnieć, że w Polsce mogą być uprawiane również 522 odmiany  zarejestrowane w Katalogu Wspólnotowym Odmian CCA. W związku z tym wybór konkretnego rozwiązania może okazać się kłopotliwy dla plantatora.

Podział odmian ze względu na wczesność
Odmiany soi w naszym kraju zostały podzielone ze względu na długość ich okresu wegetacyjnego, dlatego też wyróżniamy 4 typy wczesności:
⦁    odmiany bardzo wczesne i wczesne: 8 odmian,
⦁    odmiany średnio wczesne i średnio późne: 4 odmiany,
⦁     późne: 8 odmian,
⦁    bardzo późne: 2 odmiany,
Decydując się na produkcję soi, należy również wziąć pod uwagę rejony uprawy. Najkorzystniejsze warunki występują w rejonie południowym ze względu na:
⦁    najdłuższy okres wegetacji,
⦁    najwyższe sumy temperatur,
⦁    właściwy poziom i rozkład opadów.

Mniej korzystnie sytuacja prezentuje w rejonie centralnym, a najkrótszym okresem wegetacji i najniższą sumą temperatur cechuje się region północny. Wczesność odmiany należy dobrać, w taki sposób, aby dostosować ją do rejonu, w którym prowadzona jest uprawa. Istnieje korelacja wczesności odmian z potencjałem plonowania. Oznacza to, że zazwyczaj im późniejsza odmiana, tym wyższy jest on wyższy. Warto jednak pamiętać, że ich niewłaściwy dobór np. wysiew późnej odmiany w rejonie północny, może doprowadzić do tego, że nasiona nie dojrzeją, a przez to zbiór okaże się znacznie bardziej utrudniony.

Wzrosną także koszty związane z ich dosuszaniem. W związku z tym najwcześniejsze odmiany można uprawiać w całym kraju, średniowczesne i średniopóźne w rejonie centralnym oraz południowym, natomiast późne tylko na południu. W podjęciu decyzji  o doborze właściwej odmiany pomogą wyniki doświadczeń przedstawionych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz lista odmian zalecanych w poszczególnych województwach. Według danych COBORU odmiany wczesne i bardzo wczesne to te, które od siewu do dojrzałości żniwnej potrzebują około 130 dni. W przypadku odmian średniowczesnych i średniopóźnych okres ten wynosi około 135 dni, natomiast dla odmian późnych oraz bardzo późnych to ok. 140 dni i 145 dni. Oczywiście szybkość dojrzewania zależy także od warunków panujących w poszczególnych sezonach m.in. upał, susza itd.
 


Osadzenie najniższych strąków – jak wpływa na plon?

Wykorzystanie pełnego potencjału plonowania soi nie byłoby możliwe bez skutecznego zbioru wyprodukowanych nasion. Z tego względu przy doborze odmiany szczególnie istotne są cechy, takie jak: odporność na osypywanie oraz osadzenie najniższych strąków rośliny. Dzięki odpornym strąkom nasiona nie osypią się przed zbiorem, natomiast wysokie osadzenie tych najniżej osadzonych umożliwi skuteczny i przede wszystkim efektywny zbiór. Dzięki temu zmniejsza się nie tylko ilość start, ale również ryzyko uszkodzenia kombajnu podczas prac polowych.   

 
 

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.