STREFA WIEDZY

​Jak skutecznie zwalczyć chwasty w uprawie soi?

2024-04-26

​Jak skutecznie zwalczyć chwasty w uprawie soi? Celem odchwaszczania soi jest plantacja wolna od chwastów od siewu aż po zbiór. Soja należy do roślin mało konkurencyjnych względem chwastów i wymaga skutecznej ochrony. Nie jest to zadanie łatwe, ale też nie jest niemożliwe. Za bazowy uznaje się zabieg doglebowy, a nalistny należy traktować jako korekcyjny i zapobiegający zachwaszczeniu wtórnemu. Warto pamiętać, że pod względem monitorowania zachwaszczenia i stosowania herbicydów, soi bliżej jest do buraka cukrowego niż kukurydzy.

Soja to roślina delikatna i wrażliwa na stosowane środki ochrony roślin. Podobnie jak burak, w początkowych fazach odznacza się powolnym wzrostem, który mogą dodatkowo zakłócać niektóre herbicydy. Natomiast opóźnienie terminu zabiegu odchwaszczania lub pominięcie jednego z nich, może się skończyć zdominowaniem plantacji soi przez komosę białą i inne, bardzo konkurencyjne chwasty.
 

Ochronę soi przed chwastami można podzielić na 3 etapy:

1. Podstawa – zabieg doglebowy


Walka z chwastami na plantacji soi powinna rozpocząć się od zabiegu doglebowego, który należy wykonać do 3 dni po siewie. Na jego skuteczność znaczny wpływ wywiera wilgotność gleby i jej wyrównanie. Warto pamiętać, że im gleba jest bardziej przesuszona, tym skuteczność działania herbicydów doglebowych będzie niższa. Również im więcej grud na powierzchni pola, tym gorzej. Dlatego w celu maksymalizacji skuteczności zabiegu doglebowego należy dołożyć starań, aby w czasie przygotowywania stanowiska i siewu nie przesuszyć gleby, a także zadbać o wyrównanie jej powierzchni.

Pula dostępnych herbicydów doglebowych jest już całkiem duża i rolnicy mają w czym wybierać. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Polska Soja rejestrację w uprawie soi uzyskał środek Julius 424 EC. Herbicyd ten stanowi fundament nowego pakietu "Soyaset Herbi". Rozwiązanie to opiera się na wykorzystaniu 3 substancji czynnych: petoksamidu, chlomazonu i metrybuzyny wraz z dedykowanym adiuwantem doglebowym. Charakteryzuje się wysoką skutecznością zwalczania chwastów, bezpieczeństwem dla roślin soi oraz długotrwałym działaniem.
 

2. Korekta i ochrona przed zachwaszczeniem wtórnym – zabieg nalistny


Po zabiegu doglebowym należy obserwować plantację pod kątem pojawiania się ewentualnych nowych wschodów chwastów. Zabieg nalistnej ochrony herbicydowej należy wykonać, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści.

Pula dostępnych herbicydów nalistnych jest ograniczona do dwóch substancji czynnych oferowanych oddzielnie – bentazon (Basagran 480 SL i odpowiedniki) i imazamoks (Pulsar 40 i odpowiedniki), a także ich fabrycznej mieszaniny (Corum 502,4 SL i odpowiedniki). W zabiegach nalistnych rekomendujemy imazamoks (Pulsar 40 i odpowiedniki). Środek ten pobierany jest głównie przez liścienie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, a chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści. Do ważnych gatunków wrażliwych na tę substancję czynną należą: chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, zaślaz pospolity i wiele innych. Środek zarejestrowany jest do stosowania po wschodach soi, od fazy gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na 2. węźle do fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na 6. węźle (BBCH 12-16).
 

3. Samosiewy zbóż i chwasty jednoliścienne – osobny zabieg


Pod żadnym pozorem nie należy łączyć w jednym zabiegu środków zwalczających chwasty dwuliścienne z herbicydami niszczącymi chwasty jednoliścienne (graminicydy). Pomiędzy tymi zabiegami musi być zachowany odstęp określony w etykiecie (zwykle 7-14 dni), w zależności od zastosowanego środka. Warto pamiętać, że największą skuteczność graminicydów uzyskuje się, gdy zwalczane chwasty znajdują się w fazie od 2 liści do początku krzewienia.

Do zwalczania samosiewów zbóż ozimych lub perzu właściwego można wykorzystać popularną substancję czynną chizalofop-P-etylowy, np. Taurus 05 EC i odpowiedniki.

Przygotowanie do zabiegu zawsze należy rozpocząć od zapoznania się z etykietami stosowanych środków ochrony roślin. Soja to roślina bardzo wrażliwa. Dlatego lepiej 3 razy sprawdzić zalecenia, niż tracić na plonie w wyniku popełnionych błędów, których łatwo można uniknąć.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.