O NAS

MISJA

Misją Stowarzyszenia są działania wspierające rozwój upraw soi w Polsce.

GENEZA

Stowarzyszenie Polska Soja zostało utworzone 24 stycznia 2019 roku w Toruniu podczas zebrania założycieli, czyli osób zainteresowanych rozwojem rodzimych upraw soi. Na zebraniu uchwalono statut i wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

soja

CELE

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:

1) upowszechniania krajowych upraw soi jako alternatywnego źródła białka dla pasz sojowych genetycznie modyfikowanych
2) wsparcia dla początkujących plantatorów soi
3) promocji krajowych upraw soi w celu zrównoważonego podejścia do gleby
4) nakierowania postępu hodowlanego w zakresie materiału siewnego soi w stronę odmian dostosowanych do warunków uprawy w Polsce
5) rozwoju technologii upraw soi poprzez inspirowanie odpowiednich rozwiązań ochrony roślin, nawożenia roślin i techniki rolniczej
6) rozwoju rynku zbytu dla polskich plantatorów soi
7) integracji podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie hodowli, produkcji oraz przetwarzania nasion soi
8) inicjowania zmian legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących upraw oraz wykorzystania nasion soi.

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
1) doradztwo i consulting,
2) organizację spotkań, szkoleń, konferencji, targów i eventów,
3) szerzenie wiedzy na temat upraw soi poprzez wydawanie ulotek, broszur i publikacji oraz budowanie kontentu w internecie,
4) wspieranie i promowanie firm działających na rzecz rozwijania upraw soi w Polsce,
5) inicjowanie rejestracji produktów dla upraw soi,
6) prowadzenie doświadczeń technologicznych,
7) współpracę z instytucjami rządowymi oraz branżowymi organizacjami rolniczymi.

ZOBACZ STATUT
Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.