STREFA WIEDZY

Jak prawidłowo przygotować stanowisko do siewu soi?

2023-04-04

Jak prawidłowo przygotować stanowisko do siewu soi? Głównym celem wykonania działań przygotowujących glebę do siewu soi jest zniszczenie chwastów, stworzenie sprzyjających warunków do kiełkowania i wschodów oraz usunięcie z powierzchni pola kamieni.

Przygotowane stanowisko powinno być wykonane z należytą starannością tak aby przed siewem powierzchnia pola była wolna od jakichkolwiek chwastów. Należy pamiętać aby podczas zabiegów agrotechnicznych nie wysuszać nadmiernie gleby lecz aby zapewnić optymalną wilgotność do kiełkowania i wschodów soi. Zasoby wody powinny być chronione na każdym etapie prac w ciągu całego roku

Prace nad przygotowanie do uprawy soi należy rozpocząć już po zbiorze przedplonu. Pierwszym zabiegiem pożniwnym jest zerwanie ścierniska talerzówką lub kultywatorem na głębokości 5-8 cm. Pozwoli to zatrzymać wilgoć w glebie. Następnie należy wykonać orkę przedzimowej na 25 cm.  W siewie bezorkowym należy wykonać jesienią głęboką uprawę gruberem a następnie w przypadku pojawienia się zachwaszczenia należy zniszczyć chwasty mechanicznie bądź chemicznie w przypadku braku braku dostatecznej ilości wody.

Wiosenne zabiegi przygotowujące stanowisko należy ograniczyć do niezbędnego minimum starając się zatrzymać jak najwięcej wilgoci. Wczesną wiosną w celu wyrównania powierzchni, przerwania parowania, usunięcia skorupy i rosnących chwastów należy wykonać włókowanie.  W przypadku stosowania nawozów fosforowo – potasowych bądź wapnowania wiosną włókowanie nie jest wskazane. W tym przypadku lepiej sprawdzi się agregat spulchniający glebę na kilkanaście  centymetrów 

Tuż przed siewem stanowisko powinno być uprawione agregatem uprawowym na głębokość 5-6 cm. Większość odmian soi zawiązuje strąki nisko dlatego szczególną uwagę należ zwrócić na wyrównanie pola co ułatwi zbiór kombajnem i ograniczy straty do minimum. Z powierzchni stanowiska powinny zostać usunięte wystające z ziemi kamienie taka by umożliwić niskie koszenie kombajnem eliminując możliwość przedostania się kamieni do kombajnu. 

W przypadku dużej ilości kamieni na stanowisku szczególnie na glebach lekkich i nie podatnych na zaskorupienie wciśnięcie kamieni w grunt może odbyć się poprzez posiewne wałowanie wałem gładkim. Wówczas oprócz wyrównania pola eliminuje się parowanie powierzchniowe zapewniając lepsze podsiąkanie wody do nasion. Na glebach ciężkich nie jest wskazane wałowanie posiewne gdyż w przypadku wystąpienia intensywnych opadów może dojść do zaskorupienia gleby co spowoduje utrudnione wschody roślin. Na stanowiskach ciężkich w przypadku dużej ilości wystających kamieni można użyć wałów pierścieniowych (cambride lub crosscill) często używanych do uprawy przedsiewnej. Na ciężkich stanowiskach nie należy używać wałów gładkich. 

Dotychczas uzyskane doświadczenia wskazują że soję można uprawiać zarówno systemie tradycyjnym (orkowym), uprawy bezpłużnej (uproszczonym) bądź w systemie uprawy zerowej – siew bezpośredni.

Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.